Божието време

Прочит: Филипяни 4:4-9

„Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.“
(Йоан 14:27)

Много пъти Исус казва на Своите ученици да не се страхуват, но когато погледна записките, които си водя в една тетрадка с молитвени нужди, виждам колко тревоги ме измъчват. Моля се и искам Бог да ми помогне веднага. Виждам обаче, че за много от нуждите съм се молила години наред. Сега, когато си припомням обстоятелствата, осъзнавам, че Господ винаги е бил до мен. Той е чувал гласа ми, но отговорът Му понякога е бил различен и много по-добър от моите очаквания.
Докато съм се питала дали ме чува, Бог ме е учил на търпение, разбиране и състрадание. Той дава на всеки от нас време за растеж и укрепване във вярата. С времето се учим да не се предаваме. Сега, след като съм преминала през много уроци, не бързам да получа отговор на молитвите си. Просто ги представям пред Бога и се доверявам на Неговата грижа.
Тревогата ограбва радостта и мира, но Исус ни казва: „Да не се смущава сърцето ви“ (Йоан 14:27). Ако наистина Му се доверяваме, ще сме сигурни, че Той ще се погрижи за всичко – в точното време. Нека се надяваме на Бога и да не се безпокоим.

Молитва: Небесни Отче, успокой разтревожените ни сърца. Дай ни мир и ни помогни да Ти се доверяваме. Амин.

Мисъл за деня: Бог върши всичко в правилното време.
Филис Чърч (Кентъки)

Да се молим: ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ТРЕВОГИТЕ И СТРАХОВЕТЕ.

Остави коментар

Live Reply