Божието време

Прочит: Исая 55:6-13

„Бог не е човек, за да лъже, нито човешки син, за да се разкае; Той каза и няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го приведе в действие?“
(Числа 23:19)

От печатницата, в която отпечатваме молитвеното си ръководство, ни съобщиха, че нямаме достатъчно пари за планираните 1000 броя. Аз не се съмнявах, че ще успеем да издадем броя, и благодарих на Бога. Нямах идея откъде ще дойдат парите, но продължих да се моля и да размишлявам над Божието слово. В десет часа на следващата сутрин един приятел ни изпрати точната сума, която беше необходима за отпечатването. Бог изпълнява Своите обещания.
Както се казва в осмия стих от днешния прочит, Божите пътища са различни от нашите. Аз планирах да разполагаме с необходимите средства два месеца по-рано, но те дойдоха в последния момент. Точно когато чувствах, че не мога да измисля нищо повече, Бог намери начин. Господ винаги е верен. Каквото е обещал, ще го изпълни.

Молитва: Господи, помагай ни да вярваме на Твоето слово и да Те виждаме като истински Бог във всичко, което предприемаме. Амин.

Мисъл за деня: Мога да разчитам на Божите обещания.
Олувасола Джегеде (Нигерия)

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ИЗДАТЕЛИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply