Божии вестители

Прочит: Деяния 1:6-11

 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“

                                                                      (Деяния 1:8)

 

В днешния прочит от Деяния на апостолите Исус повтаря същото, което вече е казал на учениците: „А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец“ (Матей 24:36). Притчите на нашия Господ често съдържат призива да бъдем верни слуги, които изпълняват своето служение всеки ден, със съзнанието, че всеки ден може да ни е последен.

Добрата вест е, че имаме силата да живеем богоугодно. Бог ни е призовал да прогласяваме и да служим на Неговото царство в този свят, като обичаме своите ближни, стремим се към социална справедливост, утешаваме страдащите и носим мир.

Получили сме велико обещание: „Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него“ (Йоан 3:17). Ние трябва да бъдем съработници на Бога и да носим изцеление на този свят.

 

Молитва: Боже, изцелявай света и нека ние бъдем Твои вестители. Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще приготвя пътя за Божието царство в този свят?

Джеймс Харниш (Флорида)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ ЗА МИРА В СВЕТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply