Божите дарове

Прочит: Филипяни 4:10-19

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“
(Филипяни 4:19)

Веднъж ми подариха скъпа козметика за лице и тяло. Много се зарадвах, защото отдавна исках такава, но не можех да си я позволя. Известно време продуктите стояха на нощното ми шкафче, за да ги гледам и да им се радвам. Те бяха красиво опаковани и така изглеждаха още по-ценни. Тогава разбрах, че е глупаво да не използвам подаръка си, затова ги отворих и се насладих на техните качества.
Бог ни е подарил много ценни дарове. Най-големият от тях е нашият Спасител Исус Христос, Който ни дарява прошка и вечен живот. Докато не Го приемем в сърцата си, няма да разберем каква свобода ни носи този дар. Освен това, Бог ни дава духовни дарби, които да ни помагат в нашето служение. Ако не ги използваме обаче, те няма да бъдат полезни на нас и на другите. Нека приемем Божите дарове и да ги използваме за Негова слава и за доброто на хората.

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за Твоите дарове, които служат както на нас, така и на Твоята църква. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Трябва да използвам дарбите, които Бог ми дава, за да служа на другите.
Ан Стюарт (Австралия)

Да се молим: ДА РАЗПОЗНАВАМЕ БОЖИТЕ ДАРОВЕ.

Остави коментар

Live Reply