Божите изненади

Прочит: Лука 2:8-14

 

„А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.“

(Лука 2:8-9)

 

Преди известно време бях така изненадан, че изтичах към вратата по пижама и с фотоапарат в ръка. Исках да уловя кадъра, преди цветовете да изчезнат. Не можех да повярвам, че ставам свидетел на подобна гледка, и дори не помислих как изглеждам.

След като един залез предизвика такава реакция у мен, мога да си представя изумлението на овчарите от днешната история. През онази нощ във Витлеем, докато пазеха стадата си, пред тях се яви ангел. Те бяха не просто изненадани, а изплашени! Но мисля, че най-изненадващата среща за тях беше не с ангела, а с бебето, при което той ги изпрати. Когато намериха Исус, те прославиха Бога.

Случилото се през онази нощ не е просто една история за ангели, овчари и гостилничари. Това бе послание от Господ, повито в пелени. Посланието е Исус Христос, Който дойде, за да ни покаже Бога.

 

Молитва: О, Боже, подготви ни да споделяме благата вест с голяма радост. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Голяма радост носят изненадите от Бога!

Питър Калигюри (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: ФОТОГРАФИТЕ.

Остави коментар

Live Reply