Божите изобилни дарове

Прочит: Исая 40:27-31

„Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.“
(Исая 40:28)

Живея на място, където ветровете са много силни и предизвикват щети по крайбрежието. Когато синоптиците предупредят за приближаването на буря, всички се запасяват с храна, вода и гориво. Понякога продуктите се изчерпват и можеш да видиш празни магазини и табели за изчерпано гориво на бензиностанциите.
Докато мислех за това по време на една буря, си припомних, че Божите благословения никога не се изчерпват. Неговата любов е вечна, както и милостта и силата Му.
Понякога съм подценявала Бога. Като дете се страхувах да се моля, защото не вярвах, че молитвите ми ще получат отговор. Сега разбирам, че не бива да се тревожа за това. Трябва да се доверя на Бога, Който е богат на любов, милост и сила.

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята вярност и любов. Помагай ни да споделяме даровете на милостта и прошката с другите. Амин.

Мисъл за деня: Божията любов, прошка и милост са изобилни дарове.
Лин Даниълс (Масачузетс)

Да се молим за: ПРОДАВАЧИТЕ.

Остави коментар

Live Reply