Божите неведоми пътища

Прочит: Исая 40:28-31

„Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ.“
(Йеремия 17:7)

Когато излязох за сутрешната си разходка, грееше ярко слънце и нищо не предвещаваше дъжд. Преминавах през височини и ниски места и се любувах на красотата около мен – танца на листата във вятъра, надпяващите се птици. Изведнъж времето рязко се промени и започна да вали силно. Разочарован от непредвиденото прекъсване на приятната ми разходка, изтичах да се подслоня в една постройка край пътя. Дъждът не спираше и към мен се присъедини един възрастен човек. Заговорихме се за града, в който живеем. Той беше дългогодишен негов жител и помнеше много истории, свързани с промяната през годините.
Когато дъждът спря, се разделихме. Докато се прибирах, се замислих, че както промяната във времето дойде неочаквано, така и новите перспективи в живота могат да ни изненадат. Той е непредвидим и носи трудности на всеки от нас. В началото проблемите ни изглеждат като наказание и сме склонни да проклинаме обстоятелствата и да обвиняваме Бога. Понякога пречките по пътя водят до малки чудеса, или поне до неща, които научаваме. Те може да променят нашето разбиране и да ни помогнат да опознаваме Бога по-добре и да Му се доверяваме повече.

Молитва: Господи, помогни ни да разберем, че пречките по пътя могат да ни приближат към Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Неочакваните обстоятелства могат да ми дадат ново разбиране за Бога.
Палакунату Матю (Индия)

Да се молим за: ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ЖИТЕЛИ НА МОЯ ГРАД.

Остави коментар

Live Reply