Божите обещания

Прочит: 2 Петр. 3:8-18

 

„Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.“

(2 Петр. 3:9)

 

Когато бях тийнейджър, ме заведоха в една група за анонимни алкохолици и техните семейства, която майка ми активно подпомагаше, защото баща ми беше алкохолик и отношенията ни с него бяха много обтегнати.

Когато пораснах, преминах през много премеждия, включително прекаляването с алкохол. Опитвал съм се да се пазаря с Бога, обещавайки да водя здравословен живот, но с Неговата помощ реших да се обърна към група за алкохолици. Тя беше основана на вярата, затова ми помогна и в духовното израстване, като ми напомни, че Бог спазва Своите обещания. Сега знам, че посещението на такава група в детството е било Божи промисъл, за да мога да намеря подходящата помощ в точното време. Вярвам в думите на Йеремия 29:11 – че Бог иска да ми даде бъдеще и надежда – защото Той наистина ми показа пътя на спасението. Нека не се съмняваме в Неговото обещание: „няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих“ (Битие 28:15).

 

Молитва: Боже, Ти винаги си спазвал Своите обещания. Помогни и на нас да спазваме своите – към Тебе, към хората и към самите себе си. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да вярвам на Божите обещания.

Кевин Гембъл (Охайо, САЩ)

 

Да се молим за: ПРИЯТЕЛИТЕ И РОДНИНИТЕ НА АЛКОХОЛИЦИ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply