Божите помисли

Прочит: Марк 10:46-52

„Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли.“
(Исая 55:9)

Много се радвам, когато успявам да изпълня ангажиментите си, но доста често ме прекъсват – роднини, които се нуждаят от помощ, клиент, с когото трябва да разговарям, или имейл, който спешно трябва да изпратя. Така вниманието ми се раздвоява и се обърквам, а това е много изнервящо.
В Библията четем, че Исус често спираше по Своя път, за да изцери някого, какъвто е случаят с Вартимей от днешния прочит. Затова се опитвам, когато нещо ме прекъсне, да използвам момента, за да подам ръка за помощ или да изслушам някого. В такива ситуации Бог ми помага да променя своята гледна точка, като ми напомня, че прекъсването може да се окаже много по-важно от самата работа. А когато нямам възможност да сторя добро, Бог ми дава вярата, за да се доверя на Неговите помисли, които са по-високи от моите (Исая 55:8).
От години се моля така: „Помогни ми, Боже, да направя това, което искаш от мен днес“. Сега се моля Бог да ми помогне да оставя нещата, които иска да не правя, и да се доверя на Неговия план. Вместо да робувам на списъка си с ангажименти, искам Той да ми даде усещането за цялостност, от което толкова имам нужда.

Молитва: Помогни ни да отговорим на Твоя призив да Ти служим, Господи, като ни напомняш, че това, което смятаме за прекъсване, може да ни приближи към Теб. Давай ни вяра, за да се доверяваме на Твоите планове. Амин.

Мисъл за деня: Какво Бог ме приканва да оставя недовършено днес?
Дженифър Кърш (Охайо)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА НАТОВАРЕНИ С МНОГО ОТГОВОРНОСТИ.

Остави коментар

Live Reply