Божият дом

Прочит: Ефесяни 2:11-22

„… крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено, расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.“
(Ефесяни 2:20-22)

Стоях до една голяма сграда, която предстоеше да бъде съборена. В нея се помещаваха офиси на различни фирми и организации. Преди време нашата църква също се събираше там под наем. Докато стоях до сградата, си припомних първия път, когато отидох там на богослужение. Посрещнаха ме топло и намерих своя духовен дом. Това промени живота ми.
Научих се да познавам Исус и Божието слово. Срещнах прекрасни хора, които станаха мои братя и сестри във вярата. Те са верни приятели, които винаги са до мен в нужда. Сърцето ми е пълно с благодарност за тях и за мястото, където ги срещнах.
Старата сграда беше съборена, за да се построи супермаркет. Днес се събираме за богослужение на собствено място. То напълно отговаря на нуждите на църквата и не е далеч от предишното.
Макар че имам много спомени от старата сграда, апостол Павел казва в Ефесяни, че не сградата е църквата, а християните. Апостолът твърди, че събрани заедно, ние растем за свят храм в Господа. Колко прекрасно е да откриваме духовния си дом в събранието на приятелите ни християни!

Молитва: Боже, благодарим Ти за дара на общението между християните. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Църквата ми е много повече от сграда.
Рио Порс (Естония)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТЪРСИ ЦЪРКОВЕН ДОМ.

Остави коментар

Live Reply