Божият храм

Прочит: Римляни 8:1-17

 

„Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.“

                                                             (1 Коринтяни 3:16-17)

 

Преди години, когато учех в Семинарията и служех като проповедник, при мен дойде едно 15-годишно момче, което ходеше в друга църква. Искаше да знае дали е грешно да пушиш. Аз го попитах: „Какво казва вашият пастор?“. Той отвърна: „Нищо особено. Казва, че е лошо, но не ми обяснява защо“. Аз му казах, че в Библията пише, че сме храм Божи, и че той има избор –  дали ще руши този храм с нещо вредно. Две седмици по-късно момчето дойде, за да ми каже, че е решило да откаже цигарите.

Всеки ден сме изправени пред избор, свързан с отношенията ни с Бога. Може и да не става дума за физически неща като пушенето. Може да се отнася до нашето християнско настойничество, до отношението ни към другите хора. Решенията, които вземаме, по някакъв начин съзиждат или рушат Божия храм в нас. „Как би постъпил Исус?“, е въпросът, който всеки може да си зададе, когато се колебае.

 

Молитва: Милостиви Боже, води ни, когато вземаме решения. Амин.

 

Мисъл за деня: С решенията, които вземаме, съзиждаме или рушим Божия храм, който сме самите ние.

Джон Клендениън (Пенсилвания)

 

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО СЕ УЧАТ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply