Божият мир

Прочит: Йоан 16:15-33

„Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“
(Йоан 16:33)

Докато Джим, чичото на моя съпруг, се подготвяше за сърдечна операция, научи шокиращата новина, че синът му е бил убит по време на сеч. Джим беше неутешим. „Защо не взе мене вместо него?“ – викаше той към Бога. Когато почувствал, че не са му останали сълзи, той чул тих глас. „Сякаш Святият Дух ме прегърна – разказваше после Джим – и духовният ми товар падна. Не знаех защо, но чувствах, че момчето ми е в безопасност при Бога. Усещах мир, който само Господ може да даде.“
Малко преди да бъде предаден на смърт, Исус предупреди учениците Си, че вярата им ще бъде изпитана и те дори ще се отрекат от Него. Но Той ги увери и че ще намерят мир, ще устоят във вярата и накрая ще споделят Неговата победа.
Това е пътят, по който минават последователите на Христос, когато дойдат изпитания – първо се справят с шока, но по-късно чуват утешителните думи на Святия Дух: „Не сте сами!“. Мирът идва, както ни е обещал Исус. Каквото и да се случва, ща устоим и ще споделим Неговата победа.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за Твоята неизменна любов. Привдигай ни, когато сме обзети от съмнение. Амин.

Мисъл за деня: Бог никога не ни изоставя.
Гели Никълъс (Канада)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКЪРБЯТ.

Остави коментар

Live Reply