Божият мир

Прочит: Псалм 120:1-7

 

„Аз съм за мир; но когато говоря, те са за бой.“

(Псалм 120:7)

 

В Псалм 120 псалмистът явно е огорчен от това, че не може да намери мир както в близкото си обкръжение, така и в света. В агония той моли Бога да го избави от всички онези, които мразят мира.

И днес може да се почувстваме отчаяни от невъзможността да намерим мир. Понякога изглежда, че има хора, които не го искат, затова е трудно да се постигне. Стресът от постоянните конфликти и войни ни уморява и обезсърчава. Виждаме хора, които се борят за собствените си интереси, за своите вярвания или срещу идеите, които не приемат. Божият мир не означава да спечелиш, а да живееш в Неговия път – да следваш Княза на мира, Който каза на Своите ученици: „Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои“ (Йоан 14:27).

 

Молитва: Боже на мира, утешавай тези, които живеят в смут, и спасявай преследваните. Давай им Своя мир. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори в страни, разкъсвани от война, мога да намеря Божия мир.

Афтаб Янис Хаким (Пакистан)

 

Да се молим за: ХОРАТА В ДЪРЖАВИ, РАЗКЪСВАНИ ОТ ВОЙНА.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply