Божият план

Прочит: Йеремия 29:11-13

 

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“

(Йеремия 29:11)

 

Висока съм едва 1,40 метра и в детската градина винаги са ми се подигравали заради ниския ми ръст. Думите на децата дълбоко ме нараняваха. Един ден попитах Бога: „Ти ли ме направи толкова ниска?“.

Сега съм учител и преподавам на деца с нарушено зрение. В началото на специализацията ми в училището искаха да приемат незрящо дете в предучилищна група, в която нямаше други деца с такъв проблем. Аз трябваше да му помагам, докато учителят преподава на останалите ученици. Това беше първият подобен случай.

В първия ден от учебната година влязох в Карлос в класната стая и седнах до него. Докато учителката поздравяваше класа, аз му шепнех в ухото: „До теб съм“. Сякаш Бог ми проговори: „Ето затова съм те създал“.

Всъщност ръстът ми е идеален: побирам се в малките столчета, на които сядам, за да помагам на децата. Помогнах на Карлос да научи брайловата азбука и той година след година напредваше, докато не завърши гимназия. С Божията помощ обучавах деца със специални потребности в продължение на 20 години. Благодарна съм, че Той използва една жена, висока 1,40 метра, за да извърши големи дела.

 

Молитва: Господи, помогни ни да се доверим на Твоята мъдрост. Благодарим Ти, че ни помагаш да преодоляваме трудностите. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог има план за мен.

Марион Йънг (Тексас)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ НА ТОРМОЗ.

 

Остави коментар

Live Reply