Божият призив

Прочит: Изход 4:10-13

„Тогава Мойсей каза: Моля Ти се, Господи, прати някой друг вместо мен.“
(Изход 4:13)

Преди няколко години, по молба на хората от нашата малка църква, пасторът подготви библейски урок за това как можем да съживим църквата, за да расте, и да насърчим повече хора да поемат ръководни позиции. В края на урока обаче нямаше никакви доброволци.
Всеки следващ разговор ме убеждаваше, че са ни необходими повече отговорници, но знаех със сигурност, че аз няма да съм една от тях. Много съм срамежлива и това ми пречи да изляза на преден план. Лицето ми почервенява и сърцето ми започва да бие лудо, когато се наложи да водя библейски час или да организирам събитие. Съвсем не мога да се сравня с Мойсей, но се чувствам като него в днешния разказ от Изход. Когато Бог ме призовава, аз често посочвам други хора, по-подходящи за Неговото дело: „Моля Те, Господи, не аз“.
Все пак поех отговорността да водя групата за евангелизация, която се състоеше от прекрасни хора. Благодарение на тях моето служение беше много по-лесно, отколкото очаквах. Когато следваме Божието водителство и сме благодарни за възможностите да растем във вярата, Господ може да ни направи полезни по начин, който не сме очаквали.

Молитва: Господи, отваряй сърцата и умовете ни, за да Ти служим там, където искаш. Амин.

Мисъл за деня: Дори когато се чувстваме несигурни, Бог може да ни подготви, за да Му служим.
Джанис Хагууд Лемастър (Алабама, САЩ)

Да се молим за: СВОЯТА ЦЪРКВА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply