Божият призив

Прочит: Ефесяни 1:3-9

 

„… да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство.“

(Ефесяни 1:18)

 

След сватбата семейството ми се премести в друга държава. Когато за пръв път отидохме на църква там, видях обява за набиране на статии за местното църковно списание. Замислих се за момент, но само след минути забравих за обявата. Следващата седмица я видях отново на църковната пейка. Тогава пасторът обяви, че ще се радва, ако някой, който чувства подбуждение, напише нещо за списанието. Дотогава не бях писала по духовни теми и не знаех дали има нещо, с което мога да насърча читателите, но почувствах призива на Духа и написах статия. Пасторът и други хора от църквата я харесаха.

Бог по различни начини действа в нашия живот и ни приближава към Себе Си. Той е създал всеки от нас според Своя план. Ние не познаваме собствените си възможности, но Той ги познава и очаква търпеливо да приемем Неговия призив и да го последваме.

 

Молитва: Господи, давай ни сърца, винаги готови да последват Твоя призив. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз мога да бъда част от Божието чудно дело в този свят.

Дийпика Шагар (Индия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply