Божията благодат

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10

„… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“
(2 Коринтяни 12:9)

През един горещ летен ден косачката за двора не работеше добре и аз реших да вляза вкъщи и да си почина. Двете ми дъщери бяха на гости при баба си и дядо си и бях сам, защото съвсем скоро бях изгубил съпругата си, която почина от рак. Докато минавах през навеса, металните декорации звъннаха от вятъра и сякаш чух мелодията на стар химн. Почувствах се насърчен, че не съм сам, че Божият Дух и Неговата милост са с мен.
Много пъти съм се замислял за този трън в плътта, за който говори апостол Павел. Не знаем какъв е бил той, но знаем, че тръните причиняват болка. Три пъти апостолът се е молил да се освободи от тръна, но отговорът е бил: „Доволно ти е Моята благодат“. Осъзнал съм истинността на тези думи от собствен опит. Божията благодат винаги ни е достатъчна. Ако се доверим на Божията любов към нас, Той ще ни благославя винаги.
Тръните в живота понякога изчезват, но понякога остават. Каквото и да става, благодарение на Божията любов можем да издържим всяко изпитание и да се радваме в чудесната Му благодат.

Молитва: Отче, помагай ни да се доверяваме на Тебе, когато преминаваме през изпитания, и да разберем, че Твоята благодат ни е достатъчна. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Дори в най-голямата трагедия Божията благодат ми е достатъчна.
Стивън Джонсън (Северна Каролина, САЩ)

Да се молим за: САМОТНИТЕ РОДИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply