Божията грижа

Прочит: Псалм 56:8-13

„Ти си преброил скитанията ми; сложи сълзите ми в съда Си…“
(Псалм 56:8)

След като съпругата ми, с която бяхме прекарали 60 години заедно, почина през октомври 2016 г., прочетох няколко книги за това как да се справяме с болката. В една история от медицински център се казваше, че сълзите могат да пречистват организма от токсини. Затова те са естествен и полезен отговор на скръбта, когато сме изгубили близък човек.
Докато четях Библията, попаднах на насърчителен стих – Псалм 56:8, който е свързан с труден период от живота на цар Давид. Той се криеше от враговете си и се страхуваше. В стиха се използва идеята за съда, който събира сълзите на страдалеца. Този образ не просто напомня погребален ритуал, за Давид той е израз на надеждата, че Бог на Израил ще го подкрепи и ще го предпази от всички беди.
В кухнята съпругата ми е окачила на стената следния надпис: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни 4:13). Когато ни се струва, че повече не можем да понесем, тези думи на вяра могат да ни помогнат да се доверим напълно на Божията избавяща любов.

Молитва: Боже на утехата, обграждай ни с любовта, която ни разкри в нашия Спасител, и ни помагай да живеем като Твои верни и любящи служители. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог знае най-дълбоките ми нужди.
Елмър Диксън (Флорида)

Да се молим за: МЪЖЕТЕ, КОИТО СА ИЗГУБИЛИ СВОИТЕ СЪПРУГИ.

Остави коментар

Live Reply