Божията грижа

Прочит: Матей 7:7-11

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“
(Филипяни 4:19)

Аз израснах като син на изполичар през 30-те години на 20-ти век. Всяка вечер с татко сядахме на масата, той прочиташе нещо от Библията на петте си деца и заедно разсъждавахме върху прочетеното. Мама ни даваше тон за песен, после татко се молеше и започвахме да се храним. Много често ставахме от масата, без да сме вечеряли, защото нямахме достатъчно храна. В такива случаи татко казваше: „Не се притеснявайте, Бог ще се погрижи да не гладуваме“.
На следващата сутрин се събуждахме и намирахме пред вратата кошници с храна и плодове. Не знаехме откъде идват, но вярвахме, че Божието слово е истинно.
Бях едва на четири години, когато това започна да се случва, но още помня тежките времена и Божията помощ. Свидетел съм за това, че когато се доверяваме на Господ и Го молим за помощ, Той се грижи за нас. Филипяни 4:6 ни насърчава да не се безпокоим за нищо, но във всяко нещо да отправяме молитви към Бога.

Молитва: Отче, благодарим Ти, че си толкова любящ и грижовен Бог. Погрижи се за всички хора по света, които са гладни. Амин.

Мисъл за деня: Божията сила се показва съвършена, когато сме в немощ (вж. 2 Коринтяни 12:9-10).
Джон Креймър (Оклахома)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА.

Остави коментар

Live Reply