Божията хармония

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27

 

„И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.“

                                                                                     (Колосяни 3:15)

 

За един от рождените ми дни моята дъщеря ми подари луксозно издание госпъл музика. Колекцията съдържа почти всичко – класически химни, изпълнения, с които са израснали моите родители, както и съвременни произведения. Пускам си ги, докато пиша и докато работя в градината. Тази музика ми дарява радост, мир и насърчение.

Докато слушам прекрасната хармония, си мисля за хората, които са я сътворили. Авторите на текстове, музикантите, певците: всички тези хора работят заедно, за да създадат красотата, на която аз се наслаждавам. Бог иска от нас да бъдем такъв екип – да работим заедно за Неговото царство, като разпространяваме вестта за спасение и за вечен живот.

Ще срещаме много трудности по житейския си път, но ако търсим единство със своите братя и сестри, ако си помагаме взаимно, ще бъдем по-силни. Животът в братска любов и обща молитва е отговор на призива на нашия Спасител: „Да се обичате един друг“ (Йоан 13:34).

 

Молитва: Господи, учи ни да се обичаме един друг, за да бъде спасен този свят. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни дава различи умения и възможности, така че да можем да служим един на друг.

Доротея Лав (Калифорния)

 

Да се молим за: ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУЗИКАНТИ.

Остави коментар

Live Reply