Божията любов

Прочит: 1 Йоан 4:7-12

„Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот (…) нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“
(Римляни 8:38-39)

„Сервират ти стек, когато идваш, а ти дават сандвичи, когато си тръгваш“ – отбеляза лекарят, който седеше до мен по време на вечерята за изпращането на друг лекар, който се преместваше на ново работно място. Тъжната констатация се отнасяше до непостоянството на човешката природа – стойността ни в очите на другите зависи от това доколко можем да сме им полезни в даден момент.
За щастие, стойността ни пред Бога не се променя. В Неговите очи винаги сме ценни, Той винаги е до нас, независимо от това с какви трудности се справяме. Бог не ни обича повече, когато нещата вървят добре и Му се покоряваме, както и не ни обича по-малко, когато сме в труден период и се отдалечаваме от Него. Както казва днешният прочит: „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него“ (1 Йоан 4:9).
Можем да сме сигурни, че Господ ни обича и това не зависи от обстоятелства като преместване, нова работа, трудни моменти. Той ни обича и нищо не е в състояние да ни отлъчи от Неговата любов.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни обичаш безусловно. Нека показваме към хората същата любов, която Ти показваш към нас. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Нищо не може да ме отлъчи от Божията любов.
Марк Карпински (Северна Каролина)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СМЕНЯ РАБОТНОТО СИ МЯСТО.

Остави коментар

Live Reply