Божията любов

Прочит: Йоан 15:9-17

„Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих (…) да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен (…) Това ви заповядвам, да се обичате един друг.“
(Йоан 15:16-17)

След като реших да напусна работа, отворих дома си за децата от планинското селце, които искаха да учат безплатно английски език и математика. Първо дойде само едно – Имам. Един ден той ме попита: „Защо ме учите безплатно?“. Отговорих, че искам да споделя това, което знам. Тогава той попита: „А защо искате да го споделите с мене?“. Аз отвърнах: „Защото те обичам“. Когато последва въпросът защо го обичам, му казах: „Защото първо Бог обикна мен“.
На следващия ден той дойде с трима приятели, след няколко дни – с още двама, а после доведе още шестима. Когато го попитах защо продължава да води ученици, той отговори: „Защото Вие първо ме обикнахте, госпожо“.
Исус казва: „Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12). Божията любов ще ни помогне да обичаме хората и да споделяме с тях това, което е по силите ни. Сърцето ми се изпълва с радост, когато споделям Божията любов със своите ученици. Някои казват, че това е загуба на време, защото не ми плащат, но радостта ми не идва от мнението на хората. Вечната ми радост идва от Бога, Който ме е обикнал и ще ми даде всичко необходимо, дори повече, за да споделям това с другите.

Молитва: Боже, помогни ни да се обичаме и да споделяме Твоята любов. Амин.

Мисъл за деня: С кого мога да споделя Божията любов днес?
Линда Чандра (Индонезия)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ.

Остави коментар

Live Reply