Божията помощ

Прочит: Евреи 4:12-16

 

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.“

(Евреи 4:16)

 

Всичко се объркваше тази седмица. Обикновено трима служители се грижеха за центъра за възрастни хора, но едната от тях излезе в майчинство, а другата се нуждаеше от спешна сърдечна операция. Аз се заех с настанените в центъра и персонала, но ми беше много трудно да заместя двама отсъстващи работници. Когато ми се обади и третият, за да ми съобщи, че е болен, се разплаках и извиках към Господа: „Не мога повече!“. Една колежка от друг отдел ме видя и спря, за да ми помогне. Поговорихме, аз си поплаках и заедно направихме план за действие.

Тревогата ме беше направила сляпа за каквито и да са решения. Мислех си, че ще се справя сама. Освен това често се обръщаме към Бога едва когато сме притиснати от товара и страха. Забравяме, че не можем да решим проблемите сами. Осъзнах, че е трябвало да потърся Божието водителство.

След този случай започнах да се моля за мъдрост всеки ден. Така открих, че приемам с повече спокойствие моментите, когато нещата не вървят по план. Разбрах, че не е нужно да викам към Бога – Той чува дори прошепнатото „Помогни ми, Татко“.

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за възможността да получим помощ от Тебе. Помагай ни да разчитаме на Твоята сила вместо на своята. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да получа Божията помощ, ако я потърся.

Даяна Уолтърс (Тенеси, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ В ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply