Божията силна любов

Прочит: 1 Коринтяни 13:1-8

„… съвършената любов пропъжда страха…“
(1 Йоан 4:18)

Джери се качи в леглото на умиращата си съпруга, легна до нея и я прегърна. Прилепен към гаснещото ѝ тяло, той каза: „Добре, пасторе, помолете се за нас“. Никога не бях виждал нещо толкова смело и толкова мило. Помолих Бог да благослови Луис с цялостно изцеление и да даде на Джери сила, защото неговата любов понесе цялото бреме на нейното страдание и безнадеждност.
Луис почина няколко дни по-късно. Джери обаче не спря да дарява любов. Децата и внуците му се нуждаеха от неговите усмивки и прегръдки, а той трябваше да се грижи за себе си. Колкото повече обичаме, толкова по-големи са грижите ни.
Но Бог е любов (1 Йоан 4:16) и Неговата любов е силна. Тя понася най-големия товар – нашите грехове, тревогите ни, вика ни за помощ. Божията любов „всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи“ (1 Коринтяни 13:7).
Когато грижите заплашват да ни пречупят, можем да се молим за силната Божия любов. Господ ще ни отговори по различни начини. Приятели се появяват в точното време, Библията отваря очите ни за Божите обещания, изпълва ни неочакван мир и чувстваме присъствието на Спасителя. Получаваме сила, която не е нашата, а идва от Божията силна любов.

Молитва: Боже, помогни ни да разчитаме на Твоята любов и да я проявяваме към хората около нас. Амин.

Мисъл за деня: Когато любовта ми се нуждае от сила, Божията любов ме подкрепя.
Тони Нестър (Айова, САЩ)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НЯКОГО.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply