Божията слава

Прочит: Псалм 16:1-11

„Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост; отдясно на Теб – винаги веселие.“
(Псалм 16:11)

Винаги съм смятал астрономията за много интересна наука. Мога да се вгледам в небето и да видя планети, звезди, галактики. Винаги съм можел да покажа на дъщерите си няколко съзвездия. Но живея в Ню Джърси и там не може да се намери място, на което да е достатъчно тъмно, за да се наблюдава небето.
Веднъж отидох на къмпинг в Скалистите планини. Първата вечер погледнах нагоре и възкликвах: „Еха, какво е това?“. Приятелят м ми каза, че се вижда Млечният път. Бях поразен. Сякаш някой беше обсипал небето с блясък! Никога не бях виждал подобна гледка.
Това преживяване ме накара да се замисля за живота си с Бога. Когато съм заобиколен от шума на света, само хвърлям бегъл поглед към Бога и виждам едва малка част от Него. Но оттегля ли се от всичко, което отвлича вниманието ми, започна ли да размишлявам върху Неговото слово, виждам Божията слава по-ясно. Чувствам Неговото успокояващо присъствие и отново се изпълвам с благоговение. Всеки път, когато се моля, постя и чета Библията, аз с нова сила чувствам Божието присъствие.

Молитва: Създателю, помагай ни да виждаме Твоето присъствие всеки ден. Благодарим Ти за многото начини, по които Ти разкриваш славата Си пред нас. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще търся чудесата на Божието творение.
Боб ла Фордж (Ню Джърси)

Да се молим за: АСТРОНОМИТЕ.

Остави коментар

Live Reply