Божията светлина

Прочит: Йоан 1:1-14

„И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.“
(Йоан 1:5)

Телефонът звънна в 6 ч. сутринта в неделя – беше жена ми, която ми съобщи, че баща ѝ е починал. Стана ми много мъчно. Помислих, че трябва да направя много неща – да се уговоря някой да ме замести в църквата, да кажа на децата за смъртта на дядо им и да се подготвя за 700 мили път, за да отида на погребението.
Тръгнах към църквата, която е съвсем близо до нас, а навън още беше тъмно – също като в мен. Погледнах нагоре и видях много ярка звезда точно над най-високата сграда в града. Сигурен съм, че е била там и предната сутрин, но не я бях забелязал. В този момент сякаш чувах: „Погледни! Погледни към Мен! Не е толкова тъмно, колкото си мислиш“. Изпълних се с нова надежда. Почувствах Емануил – Бог с нас.
Докато се приготвяме за посрещането на Христовото рождество, може да преминаваме през мрачни места – проблеми, скръб, здравословни тревоги, финансови затруднения или страх за бъдещето. Нека в такива моменти да помним свидетелството на Йоан: „светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана“.

Молитва: Боже на светлината и любовта, помогни ни в тези дни да чувстваме Твоята близост. Бъди за нас светлина в тъмнината. Амин.

Мисъл за деня: Христовата светлина прогонва тъмнината.
Боб Байър (Канзас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.

Остави коментар

Live Reply