Божията воля

Прочит: 2 Царе 22:29-31

„Колкото до Бога, Неговият път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които се уповават на Него.“
(2 Царе 22:31)

Винаги съм била сигурна във възможностите си. Когато завърших училище, бях сигурна, че ще ме приемат в определен колеж, но не получих добри оценки. Плановете ми не се реализираха, затова започнах да се съмнявам, че Бог се интересува от мене. Но Той мъдро ме поведе по друг път: приеха ме в друг колеж, където можех да работя и да съм по-близо до семейството си. Това всъщност ми даде възможност да споделя и с тях Божието слово.
Докато се подготвях за последните изпити след обучението, което ми беше донесло истинска радост, осъзнах, че никога нямаше да завърша, ако разчитах само на собствените си сили. Допълнителните години, в които успях да задълбоча отношенията си с роднините и приятелите, ми помогнаха да открия колко ценен е всеки от тях. Сега съм благодарна на Бога, че отговори на молитвите ми. Първоначалното разочарование доведе до нещо по-добро в живота ми. Открих колко сила има в това да използваме талантите и уменията, които Господ ни е дал, за да помагаме на хората около нас.

Молитва: Благодарим Ти, мъдри и любящи Боже, че не действаш според нашата воля, а ни показваш Своя път. Помогни ни да имаме отворени сърца, за да слушаме и да се покоряваме. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Днес, когато правя избор, ще слушам Божия глас.
Бруна Месиас Родригес де Соуса (Бразилия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ ГИМНАЗИЯ.

Остави коментар

Live Reply