Братя и сестри в Христос

Прочит: Филипяни 3:17-4:1

„Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Толкова ще бъде твоето потомство.“
(Битие 15:5)

Посетих една църква в Мисури и бях приятно изненадан от това, че в салона имаше малки знамена на държави от целия свят. Разноцветните флагове на Мексико, Полша, Южна Корея, Гърция, Непал и Кения бяха един прекрасен пример за това, че християнската вяра ни свързва независимо от езиковите, етническите или други различия между нас.
В Битие Аврам получава обещание да стане баща на много народи. По-късно апостол Павел пише: „Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос.“ (Филипяни 3:20). Чрез Него ние получаваме достъп до Божието царство.
Когато отида на църква, аз си представям онези знамена. Пея на Бога, моля се, изказвам благодарността си към Него и не забравям, че всички ние сме братя и сестри в Христос.

Молитва: Боже, помагай ни да се интересуваме от нуждите на християните по целия свят и нека помагаме щедро. Амин.

Мисъл за деня: Всички сме братя и сестри в Христос.
Дейвид По (Мисури)

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

Остави коментар

Live Reply