Чаша чай

Прочит: Матей 25:35-40

 

„Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.“

                                                                                            (Марк 9:41)

 

Беше сух и прашен ден. В Италия настъпваше лятото и по тесните улици се усещаше силният аромат на море. Аз бях изпратена там по програмата за студентски обмен и се чувствах объркана.

Точно в този ден усещането за самота напираше в мен. Прибирах се от лекции и очите ми се пълнеха със сълзи. Реших да седна на една пейка. Не зная колко време съм седяла така, но в един момент чух глас. Когато се обърнах, видях, че една жена ме вика от прозореца си на отсрещната страна на улицата. Тя ме попита: „Извинете, госпожице, искате ли чаша чай? Ще ви помогне“. Само след минути тя излезе от къщата с поднос с чайник, чаша и захар. Наля ми чай, предложи ми мляко и захар и си тръгна, като ми каза, че после мога да оставя приборите там.

Години по-късно не си спомням за какво точно съм била разстроена, но помня онази чаша чай и добрината на жената. Нейното гостоприемство е пример за добрината, за която говори нашият Господ в днешния прочит.

Колко често показваме гостоприемство към някого? Всъщност, няма нищо по-важно от проявата на доброта и любов.

 

Молитва: Любящи Боже, покажи ни как да проявим доброта към някого днес и нека виждаме Теб в хората, които се нуждаят от помощ. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато показвам доброта към някого, служа на Христос.

Хана Калио (Минесота)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ В ЧУЖДА ДЪРЖАВА.

Остави коментар

Live Reply