Част от цялото

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-31

 

„А вие сте Христово тяло и поотделно – части от него.“

                                                               (1 Коринтяни 12:27)

 

Моята братовчедка ми подари прекрасна гривна, изработена от нейна приятелка. Любувах се на всяко едно камъче – те бяха толкова изящни и разноцветни! Нямаше две еднакви по цвят и форма, всеки камък притежаваше своя красота. Ако само едно от тях бъде отстранено, гривната ще загуби от блясъка си.

Тази гривна ми напомни за сравнението, което прави апостол Павел между Църквата и тялото. Всяка част има своя функция и всеки от нас е специален. Апостолът казва, че Божията воля е „да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга“ (1 Коринтяни 12:25).

Призовани сме да се подкрепяме един друг и да ценим всеки човек в църквата. Както камъните са събрани но съвършен начин в моята гривна, ние трябва да използваме уникалните дарби, които Бог е дал на всеки от нас „за обща полза“ (1 Коринтяни 12:7). Любовта към другите и оценяването на техните дарби и възможности ни прави полезни и пълноценни части на Христовото тяло.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си отредил на всеки от нас специална функция в Твоето тяло – Църквата. Помагай ни да Ти служим вярно всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки от нас е важна част от Христовото тяло.

Джанин Къти (Вирджиния)

 

Да се молим за: МОЯТА ЦЪРКВА.

 

 

Остави коментар

Live Reply