Четвърти адвент

Прочит: Евреи 4:14-16

 

„Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“

                                                                                           (Яков 4:8)

 

Имам прекрасни керамични фигурки, представящи рождествената сцена, които поставям на специално място вкъщи за коледните празници. Слагам ги на маса, която е достатъчно висока за малката ми племенница Грейс. Когато тя все пак успее да ги достигне, аз разбирам това, защото ги намирам скупчени до бебето Исус. Всички те се докосват, а животните са допрели муцунки до бебето.

Грейс инстинктивно доближава всички фигури до Исус. За разлика от мен, която се стремя да ги разположа на определено разстояние, за да е по-красиво. Последния път, когато ги видях приближени една до друга, се запитах дали не създавам твърде голяма дистанция между себе си и Бога. Може би се притеснявам?

Малките деца изглежда нямат никакъв проблем да изтичат при Исус, без да се притесняват, и Той никога не ги отпраща. Днес реших да стана като тях. Приближих се и погледнах към яслата с бебето, към надеждата, която можем да открием в Христос – скромен, близък, но и Всемогъщ и спасяващ.

 

Молитва: Велики и милостиви Господи, помагай ни да не забравяме, че си нежен Баща, Който изпрати Исус Христос на земята, за да ни изяви дълбоката Си любов към хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се приближа към Исус.

Линда Барет (Алабама)

 

Да се молим за: СЛУЖЕНИЯТА С ДЕЦА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved

Остави коментар

Live Reply