Чиста съвест

Прочит: Яков 5:13-16

„… но проповядвах (…) да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела, които съответстват на покаянието им.“
(Деяния 26:20)

Когато отидох в автомобилния магазин, исках да говоря със собственика по личен въпрос. С изпотени длани и свит стомах влязох в неговия офис. „Аз съм крадец – казах припряно. – Откраднах Ваша кола преди няколко години. Бог ме осъжда. Искам да помоля за прошка и да си понеса отговорността.“
В първия момент собственикът замръзна. След малко по лицето му се разля усмивка. Той стана от бюрото си и ми подаде ръка: „Прощавам Ви. А относно изплащането на колата – застраховката е покрила щетите“. Той замълча за момент и добави: „Знаете ли, децата ми също са ми говорили за Исус“.
След като станах християнин в колежа, почувствах, че трябва да приема предизвикателството на апостол Павел да имам чиста съвест (вж. 1 Тим. 1:19). Първото място, на което отидох, беше автомобилният магазин. Беше трудно да призная греха си, но когато излязох, се чувствах, сякаш летя. Срещата със собственика ми даде вяра и сила да помоля за прошка и други. Няма нищо по-приятно от това, когато си легнеш вечерта, да знаеш, че съвестта ти пред Бога е чиста.

Молитва: Боже, благодарим Ти за Твоята благодат. Нека имаме сила и вяра, за да търсим правдата и да живеем с чиста съвест. Амин.

Мисъл за деня: Чистата съвест ми носи мир с Бога.
Джеймс Смит (Калифорния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ ПРОШКА.

Остави коментар

Live Reply