Чисти от греха

Прочит: Колосяни 2:9-15

 

„Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви…“

                                                                             (Деяния 3:19)

 

Обидни думи – големи и ужасни – бяха надраскани на стената на една сграда. Дойде човек с кофа боя и боядиса стената. Резултатът беше чиста и красива фасада.

Животът ми е „надраскан“ от множество думи и постъпки, които са обидни за Бога. Те изобилстваха, когато започнах да Го търся. Питах се как може Господ, Който е свят, да приеме мен, с всичката морална и духовна нечистота, която опетнява живота ми?

Тогава чух историята за Христос и Неговата жертва на кръста. Той е платил цената за моите грехове, като е заличил петната от тях. Исус не само е простил греха ми, но е изчистил сърцето ми. С вяра в Него – моя Господ и Спасител – аз имам втори шанс и ново бъдеще.

Голгота е нашето спасение. Исус ни е простил и ни е изчистил от греховете.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че изчистваш нашия живот чрез кръста на Исус Христос. Нека живеем според Твоето слово и подкрепяни от Святия Дух, за да Ти бъдем угодни. Амин.

 

Мисъл за деня: Кръстът на Христос ни е изчистил от греха.

Реймънд Хокинс (Австралия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПОЗНАВАТ ХРИСТОС.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply