Чрез нас

Прочит: Псалм 121:1-8

 

„… Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам! И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си.“

                                                                                  (Йоан 20:19-20)

 

Обичам да плета, затова когато една близка моя приятелка се разболя от рак, ѝ изплетох шал. В началото цялото ми внимание беше съсредоточено в бримките, за да не сбъркам модела. После улових ритъма на плетенето и започнах да се моля. Молех се тя да получи от Бога утеха, молех Исус да я прегърне в Своите обятия. Усещах как молитвата ми стига до Бога, докато шалът става по-дълъг и по-дълъг.

При една от последните ми срещи с моята приятелка я видях да седи на дивана, загърната с моя шал. Макар да знаех, че лекарите не могат да ѝ помогнат, аз почувствах някакъв вътрешен мир. В нещо толкова обикновено като шала беше вплетена любовта. Исус беше там с нас. Мисля, че мирът е точно това: мракът на болката и скръбта да бъде стопен от любовта.

 

Молитва: Господи, молим Те да използваш нашите ръце и сърца, за да носим мир на тези, които се нуждаят от утеха. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Христовата любов може да достигне до хората чрез нас.

Патриша Маркс (Джорджия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРОЩАВАТ СЪС СВОЙ ПРИЯТЕЛ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply