Чудна грижа

Прочит: 4 Царе 4:1-7

„И нека бъде върху нас благословението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да! Делото на ръцете ни – утвърждавай го.“
(Псалм 90:17)

Тъй като съм писател на свободна практика, не печеля много от работата си. Когато средствата намалеят, ми е неудобно да си призная, че не мога да си позволя основни неща. Последното, което искам, е хората да разбират за моето положение, но точно това искаше пророк Елисей от вдовицата в днешния библейски прочит. Тя взе празни съдове за масло от съседите си и с вяра даде на Бога единствения пълен съд, който ѝ беше останал. Така прие възможността семейството и познатите ѝ да станат свидетели на Божието чудо. Господ отговори на нейната вяра и покорство, като ѝ даде това, от което се нуждаеше.
Бог ни насърчава да даваме и да влагаме усилия, също като онази вдовица, за да видим в това Неговата сила и грижа. Там, където виждаме оскъдност, Бог вижда възможност да ни покаже колко ни обича и да се погрижи за нас. Доверието в Бога и старанието да дадем и да помогнем, е начин да живеем своята вяра. Колко насърчително е да знаем, че колкото и да дадем, дори ако е малко, то може да извърши чудо в Божията ръка!

Молитва: Господи, благодарим Ти, че се грижиш за нас в моменти на нужда. Помагай ни да Ти се доверяваме и покоряваме с всичко, което ни даваш. Амин.

Мисъл за деня: Бог се грижи за мен по чудни начини.
Меган Андерсън (Индиана)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО САМИ СЕ ОСИГУРЯВАТ.

Остави коментар

Live Reply