Чудно направени

Прочит: Ефесяни 4:11-16

 

„… да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“

                                                                   (Ефесяни 4:15-16)

 

Бях към края на много напрегнат семестър, когато един ден се събудих по очи върху пода в стаята. За мое щастие, причината не беше толкова сериозна – бях припаднал вследствие на дълго изтощение и дехидратация. Една малка „засечка“ в нервната система беше причинила това неприятно преживяване.

Колко невероятно и сложно е сътворено нашето тяло! Всеки е уникален. Всеки преминава през различни трудности, преживява своите болки, но и всеки е ценен. Колкото повече съвременната наука разкрива съвършеното устройство на човека, толкова повече се уверяваме в чудото на Божието творение.

Тялото Христово също е едно чудо. Въпреки всичките ни различия, ние работим заедно, като служим на Христос в този свят. В днешния прочит апостол Павел по много образен начин описва Христовото тяло, което е сглобено и свързано в любовта. Нашият общ живот и растеж са чудо на любовта. Въпреки човешките ни слабости, Бог не страни от нас, а напротив – действа заедно с нас и чрез нас, като сътворява чудеса.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за своите тела. Молим Те, помагай ни да използваме силата и здравето си, за да Ти служим, като носим на хората Благата вест. Амин.

 

Мисъл за деня: Телата, които ни е дал Бог, са чудо, за което трябва да сме благодарни.

Дейвид Хоси (Вашингтон)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply