Чудно сме направени

Прочит: Псалм 139:13-18

„… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“
(2 Коринтяни 12:9)

Макар че не са ми поставяли диагноза, когато си спомням годините в училище, се убеждавам, че вероятно винаги съм имала проблем, който днес наричат „дислексия“. Добрата памет ми помагаше в уроците, но несигурността, съмнението и чувството за малоценност ми пречеха. Постоянните опити да се справя с пречките, нараняванията и разочарованията изопачиха представата ми за Бога. Поставях под съмнение Неговата любов към мен. Това, което хората мислеха за мен, беше по-важно от начина, по който Бог ме възприема. Поставях си нереалистични цели и си мислех: „Ако другите могат да го направят, защо аз се затруднявам толкова?“.
Когато станах съпруга и майка, се замислих – ако не мога да се възприема такава, каквато Бог ме е създал, значи доверието ми към Него е накърнено. В началото освобождаването от негативното мислене и посвещението на Божието слово беше за мен труден и болезнен процес. Тогава започнах да вярвам, че Бог се радва за мен и че имам специално място в Неговото дело. Сега целта ми е да следвам Христос, като си напомням Неговото обещание: „Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена“.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че никога не се отказваш от нас. Помагай ни да не забравяме, че „страшно и чудно сме направени“. Амин.

Мисъл за деня: Истинската си стойност мога да открия в любовта и милостта на Бога.
Рамона Фърст (Канада)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ПРОБЛЕМИ С УЧЕНЕТО.

Остави коментар

Live Reply