Да бъде Твоята воля

Прочит: Лука 18:9-14

 

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

                                                                     (Римляни 12:2)

 

Докато се молех по време на богослужението с познатите думи: „Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята“, си помислих за огромната престъпност и фанатизъм, които завладяват този свят. Колко прекрасно би било, ако всички хора търсеха Божията воля! Но един вътрешен глас ме попита: „Ами ти?“. Аз си отговорих, изпълнена с увереност: „Та аз не обичам несправедливостта! Почитам Бога и се моля за края на злините в света“.

„Ами ти?“ – този въпрос не ми даваше мира. Осъзнах, че и аз съм част от този свят. Не мога да контролирам действията на другите хора, но съм длъжна да отговарям за своите. Не винаги те са съобразени с Божията воля. Макар че не извършвам престъпления, грехът ми може да нарани мен и хората около мен.

Сега, докато се моля с Господнята молитва, добавям: „Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, особено в моя живот“.

 

Молитва: Мили Господи, помагай ни да бъдем чувствителни и покорни на Твоята воля, когато се молим с думите: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Когато търсим изпълнението на Божията воля, светът става по-добро място.

Лайза Стакпол (Уисконсин)

 

Да се молим за: ОБНОВЛЕНИЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply