Да бъде Твоята воля“

Прочит: Матей 6:7-13

 

„… но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“

(Римляни 12:2)

 

Завършвам всяка своя молитва сутрин с думите от Господната молитва: „да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!“. Ако тази силна молитва се изпълнява, вярвам, че ще имаме мир и любов, която ще превъзмогва всяка омраза. Така правдата ще тържествува, ценността на всеки ще бъде признавана, ще се сложи край на всеки конфликт и разделение. Божието творение ще бъде пазено от всички.

Вярвам, че силата на Господната молитва е в това, че докато я казваме, сме призовани да търсим и да живеем според Божията воля всеки ден, уповавайки се на водителството на Святия Дух. Можем да споделяме Божията любов със своите ближни. Можем да търсим мир в обществото, в което живеем. Можем да изкореняваме предразсъдъците. Можем да помагаме в опазването на даровете на Божието творение за бъдещите поколения. Моля се Господната молитва да ни вдъхновява, когато се опитваме да живеем като истински Божи служители, водени от Святия Дух.

 

Молитва: Господи, нека Твоята молитва винаги да бъде на устните ни и да ръководи действията ни всеки ден. Нека бъде Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: Господната молитва е моят призив към дела.

Доналд Хъфман (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ ПО СВЕТА.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply