Да бъде Твоята воля

Прочит: Лука 22:39-46

„И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред теб; нека ми бъде според твоите думи…“
(Лука 1:38)

Беше един дълъг, студен и влажен ден от екскурзията ни в Израел. Тълпата ме притискаше в църквата „Рождество Христово“. Треперех от студ и търсех място, където да се скрия от силния вятър, който брулеше полето на изток от Витлеем, което посетихме след това. После попаднах в натоварения трафик, докато се опитвах да стигна до Гетсиманската градина.
Когато коленичих, за да се помоля на мястото, където се вярва, че се е молил Исус, се върнах в мислите си към Назарет, където бях предния ден. Почувствах невероятната сила на молитвата, с която Исус и Мария са се обръщали към небето: „Боже, ще извърша всичко, което искаш да извърша“. Осъзнах колко е приличал Исус на Своята майка.
Бог иска всеки от нас да Му се посвети, но ние често не сме сигурни, че искаме да Го последваме където и да ни заведе. Мария и Исус също имаха моменти на съмнения, но не се отклониха от Божията воля. Замислих се за страданията, които са ги измъчвали, но осъзнах, че нашият Господ е следвал примера на покорство, който е виждал в Своята майка. Нека и ние последваме този пример и да се молим за изпълнението на Божията воля.

Молитва: Боже, помагай ни да направим това, което Ти искаш от нас, и да бъдем такива, каквито Ти искаш. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Как ще следвам примера на Исус днес?
Майк Фрейли (Тексас)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ МЕСТАТА, НА КОИТО Е ЖИВЯЛ НАШИЯТ ГОСПОД.

Остави коментар

Live Reply