Да бъдем светлина

Прочит: Матей 5:13-16

 

„Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“

(Матей 5:16)

 

В един мрачен и облачен есенен ден отидох до магазина. Бях поразена, когато по пътя видях амброво дърво, което грееше с есенните си цветове. Неговите златни и червени листа контрастираха на сивотата на сградите. То сякаш осветяваше улицата със своята красота.

Сетих се как Исус ни казва да бъдем светлина на света и си помислих: само ако можех да осветявам наоколо като това прекрасно дърво! Как мога да направя това? Осъзнах, че се нуждая от Божията помощ – трябваше да се приближавам към Бог, като чета Неговото слово и се моля да ме води. Искам да изпълнявам напътствията на Христос, затова се моля да бъда светлина в света, за да водя хората при Бога.

 

Молитва: Боже, нека животът ни показва на хората, че принадлежим на Теб. Помогни ни да бъдем ярка светлина в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки ден имаме възможност да носим Христовата светлина.

Маргарет Мартин (Австралия)

 

Да се молим за: СМЕЛОСТ В СПОДЕЛЯНЕТО НА ВЯРАТА.

 

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply