Да даваме с радост

Прочит: Малахия 3:6-10

„Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори и да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.“
(Малахия 3:10)

До 2008 г. с жена ми не давахме редовно десятък в църквата. Средствата ни бяха ограничени и трудно покривахме своите нужди. Притеснявахме се, че ако редовно даваме десятък, няма да ни стигнат парите за месеца.
Един ден, докато четяхме горния стих от Малахия, осъзнахме, че трябва да отделяме десятък. Трябваше да подновим посвещението си на църквата, от която бяхме част. С времето парите ни се увеличиха и ние разбрахме, че даването на десятък е израз на увереността в това, че Бог е нашият Създател и всичко, което имаме, принадлежи на Него.
В Деяния 20:35 се казва: „По-блажено е да дава човек, отколкото да получава“. Даването на десятък и на други дарения е израз на любов и носи радост. Бог може да ни благослови изобилно, повече, отколкото сами можем да изработим.

Молитва: Вечни Боже, учи ни редовно и с искрени сърца да даваме за Твоето дело. Амин.

Мисъл аз деня: Какво мога да дам на Бога днес?
Агиналдо Агостиньо (Ангола)

Да се молим: ДА ДАВАМЕ С РАДОСТ.

Остави коментар

Live Reply