Да даваш с любов

Прочит: Лука 21:1-4

„… защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.“
(Лука 21:4)

Когато мъжът ми се прибра с двегодишния ни внук Карсън от разходка, малкият ми подаде един остатък от роза. Беше видно, че цветето е вехнело, когато го е откъснал, но докато го е носел до вкъщи, му беше останало само едно листенце. Въпреки това аз му се зарадвах, сякаш получавам букет от цветарския магазин, защото ми го подари моят любим внук.
Ето така става, когато поднасяме пред Бога малкото, което имаме, с любов. Исус забеляза жената, която пусна в съкровищницата последните си две лепти. Всичко, което даваме на Бога – време, таланти, пари – е ценно в Неговите очи. Сигурна съм, че Той се радва, когато четем Библията, молим се, помагаме на хората или даряваме пари. Понякога даровете ни могат да изглеждат нищожни в сравнение с тези на другите, но Бог не ги сравнява, а вижда любовта, с която ги посвещаваме.

Молитва: Отче, помагай ни да даваме с радостно и щедро сърце. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Искам да предложа на Бога най-доброто, което имам.
Джоан Флек (Орегон, САЩ)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО СЕ УЧАТ ДА ДАВАТ.

Остави коментар

Live Reply