Да Го търсим

Прочит: Псалм 139:1-18

 

„И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“

                                                                                     (Йеремия 29:13)

 

Спомням си как търсих Божието водителство при една възможност да започна нова работа. За да ме наемат, трябваше да се преместя със семейството си в Южна Азия – далеч от роднините, приятелите, църквата, страната си. Молех се, постех, четях Словото и търсех съвет от близки хора. В продължение на месеци искрено и с цялото си сърце очаквах Божия отговор. Исках да знам каква е Неговата воля. Но в един момент започнах да се питам дали наистина искам да Го познавам. Осъзнах, че Господ иска да бъде търсен не само за да отговори на нашите молитви, а за да общува с нас. Това със сигурност означава да стигна по-далеч от представянето на своите нужди. Трябва да се потопя в Неговото слово, за да попият в мен неговите истини.

Бог винаги е с нас, но Библията ни призовава да не спираме да Го търсим. Псалм 139 и Исая 55 могат да ни помогнат да размислим по-дълбоко върху Неговата мощ, слава и доброта и да осъзнаем, че Този, Който ни е сътворил, е с нас и ни помага. Такъв размисъл е необходим, за да стигнем по-далеч от това да представяме пред Бога своите нужди и да се устремим към близко общение с Него.

 

Молитва: Боже, помагай ни истински да Те търсим с цялото си сърце, за да Те прославяме през всичките дни от живота си. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся Бога, но не само за да отговори на молитвите ми.

Гари Милър (Калифорния)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ КОЛЕБАЕ ДАЛИ ДА ЗАПОЧНЕ НОВА РАБОТА.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply