Да ходим в светлината

Прочит: Йоан 1:1-5

 

„Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

                                                                                (Йоан 8:12)

 

В деня, в който се преместихме в новото си жилище-ферма през януари 1940 г., за мен, който бях само на осем, светът изведнъж стана по-голям и страшен. След вечеря татко ме вземаше с него да проверим животните преди настъпването на нощта. Докато се движехме в тъмното, лампата, която той носеше, се полюшваше в ръката му като жива, сенките сякаш се приближаваха все повече. „Татко!“ – извиквах аз изплашен, а той спираше и аз се гушвах в него. Баща ми се усмихваше и ме успокояваше: „Не се страхувай. Просто следвай светлината“.

По същия начин ни успокоява нашият Небесен баща, когато тъмнината заплашва да ни погълне. Както се казва в днешния стих, ако следваме Христос, няма да ходим в тъмнината.

Когато вечерните новини са пълни с репортажи за тероризъм, климатични аномалии, предупреждения за многото заплахи, които ни дебнат, е нормално да се изплашим от тъмнината в този свят. Но дори в мрака светлината на Христос ни показва пътя. Тя няма да позволи тъмнината да ни погълне, не бива да се страхуваме. Христос винаги ни окръжава със Своята светлина, затова нека се чувстваме сигурни и спокойни.

 

Молитва: Небесни отче, дори когато бъдещето е повече от несигурно, давай ни спокойствие и увереност, че си промислил за всичко, че ще осветиш пътя ни. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус ни е призовал да носим Неговата светлина в този свят.

Джак Кендал (Айова)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ МРАЧНИ ДНИ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply