Да избегнем изкушението

Прочит: Яков 4:2-10

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“
(1 Коринтяни 10:13)

Бях изпълнена с радост. Беше петък и очаквах да получа заплата. Но имах един проблем – нямах пари за автобуса, с който да стигна до работното си място, за да си получа чека. Помислих и реших да използвам един стар билет с надеждата кондукторът да не забележи. Тръгнах към автобусната спирка, изпълнена с тревога. Борейки се с мисълта да извърша нарушение, се сетих за Йосиф.
Когато жената на Петефрий се опита да го изкуши (Битие 39:9-12), той не се поддаде, а избяга оттам. Постъпката на Йосиф ни дава пример как трябва да се справяме с изкушенията. Бог ще ни покаже изход, стига да го пожелаем. В онзи момент аз се помолих и Бог ми помогна, както беше помогнал на Йосиф. Когато автобусът дойде, аз реших да не лъжа и отстъпих назад. Шофьорът извика към мен и ме попита дали искам да ме вземе. Той ми позволи в този ден да се возя безплатно.
Понякога изглежда, сякаш проблемите ни не биха могли да се разрешат без измама, но Бог знае всичко. Ако с молитва потърсим и други начини да излезем от ситуацията, ще ги открием.

Молитва: Господи, учи ни да се доверяваме на Теб, за да ни даваш сила да преодоляваме изкушенията. Амин.

Мисъл за деня: Когато избягваме изкушенията, Бог ни дава изходен път.
Джинджър Робинсън (Тексас)

Да се молим за: ШОФЬОРИТЕ НА АВТОБУСИ.

Остави коментар

Live Reply