Да изпълняваш с любов

Прочит: Матей 22:34-40

 

„Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.“

                                                                                       (Матей 5:17)

 

Аз съм адвокат и помагам на хората да се защитават в рамките на закона. Обяснявам им целта на законите и колко важно за всички нас е да се придържаме към тях. Някои от клиентите ми искат да чуят точно това, но други просто искат да разберат колко далеч могат да стигнат, без да попаднат под ударите на закона.

Аз гледам на Проповедта на планината като на послание от най-големия авторитет, който хората могат да следват. Човешка черта е да се опитваш да прекрачиш границите на закона, но ние, християните, следваме един друг пример. Исус ни казва, че дори мисълта да нарушиш закона е вече грях. Ние сме призовани да бъдем святи и да живеем съобразно Божиите заповеди, и ако ги следваме не сляпо, а от любов към Бога, ще растем в тази любов.

Когато попитаха Исус коя е най-голямата заповед, Той отговори, че те са две: трябва да обичаме Бога от цялото си сърце, душа, с всичкия си ум, както и ближните като себе си. Ето така трябва да живеем.

 

Молитва: Боже, помагай ни да живеем според Твоите заповеди. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще следвам Божиите заповеди с дух на любов.

Матю Риджър (Охайо)

 

Да се молим за: АДВОКАТИТЕ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply