Да извършим, каквото можем

Прочит: Марк 14:3-9

 

„Тя извърши това, което можеше…“

                                                     (Марк 14:8)

 

Днешният прочит ни разказва за една жена, която изля много скъпо миро върху главата на Исус. Някои от свидетелите на тази случка осъдиха жената за „необмисленото“ прахосване на мирото, което беше скъпо, но Исус я защити.

Мисля за този пасаж, когато видя благочестиви църковни членове да не оценяват приноса на някои хора в църквата, защото го смятат за недостатъчен, или да „пренасочват“ някого към „по-подходящо“ служение. В такива постъпки съзирам едно дълбоко неразбиране. В същото време осъзнавам, че и аз понякога правя подобни грешки.

 Жената, която помаза Исус, с готовност даде най-скъпото, което имаше, за да послужи, и Исус не я отпрати. Той прие този дар и смъмри тези, които искаха да я злепоставят.

Ние можем да следваме Христовия пример, като приемаме всеки дар и всяко служение на хората в църквата, независимо колко голямо или незначително ни се струва. Исус ни казва, че светът ще ни познае като Негови ученици, ако имаме любов помежду си (Йоан 13:35). Ако работим заедно, ако приемаме приноса и служението на другите. Всеки от нас преследва една велика цел – да занесе Благата вест в света, който се нуждае от спасение.

 

Молитва: Небесни отче, помагай ни да приемаме своите различия. Позволи ни да работим заедно – в единство и мир, за да носим Твоята светлина в света. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни призовава не да съдим, а да се обичаме един друг.

Доротея Лав (Калифорния)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА.

 

Остави коментар

Live Reply