Да не съгрешаваме вече

Прочит: Йоан 8:1-11

 

„И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта.“

(Римляни 8:1-2)

 

Жената, която фарисеите доведоха при Исус, беше хваната в прелюбодейство, затова трябваше да бъде убита с камъни съобразно закона. Освен това случаят беше подходящ, за да изпитат Исус. Но вместо да отговори на техния въпрос, Той ги провокира: „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея“ (Йоан 8:7). След като нито един от присъстващите не посмя да го стори, Исус ги шокира, давайки на жената – и на всички нас – отговора, който носи свободата от греха: „Иди си, отсега нататък не съгрешавай вече“ (8:11).

Мога да разбера тази жена. Спомням си чувството за безнадеждност, когато бях в капана на греха. Той ме задушаваше и не виждах изходен път. Когато осъзнах, че Исус иска да ме спаси, открих свободата, за която толкова дълго копнеех.

Христос не дойде на света, за да ни осъди. Присъдата няма силата да промени живота ни. Само ако вярваме и приемаме прошката и милостта на Бога, както и новото начало, което Той ни подарява, ще живеем живот, свободен от бремето на греха. Когато прегърнем Божията любов, животът ни няма да бъде същият.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че не ни осъждаш, а ни прощаваш. Благодарим Ти, че ни освобождаваш, за да живеем без товара на греха. Амин.

 

Мисъл за деня: Като ме обича и приема, Бог ми дава ново начало.

Чад Маккомас (Орегон)

 

Да се молим: ДА ПРИЕМЕМ БОЖИЯТА ПРОШКА.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply