Да не злословим

Прочит: Яков 3:3-12

„Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите докарва здраве.“
(Притчи 12:18)

Зная, че говоренето зад гърба на хората и клюките са грях, и въпреки това продължавам да го правя, дори понякога обвинявам другите за своето поведение. Само ако тази колежка не ме дразнеше толкова, нямаше да се оплаквам от нея постоянно. Ако съседката ми прибираше кучето, когато започне да лае, нямаше да говоря на останалите съседи за неприемливото ѝ поведение. Истината е, че говоря зад гърба на хората, защото ми е по-лесно, отколкото да проявявам към тях любов и доброта.
В Тит 3:2 ни се казва да не злословим и да проявяваме кротост към всички хора. Разбира се, лесно е да обичаме ближните си, когато те са добри и внимателни и проявяват готовност за диалог. Но истината е, че точно хората, които ни е най-трудно да обичаме, най-много се нуждаят от обич.
Вероятно моята колежка, която толкова ме дразни, се бори със сериозен проблем. Вероятно съседката с лаещото куче работи на две места, за да покрива разходите си. Призовани сме от Бога да обичаме, а не да съдим. За щастие, Той знае нашите слабости и ни прощава, когато се държим зле с хората. Това, което ние можем да направим, е да се отнасяме с хората с любов и разбиране и да се молим Бог да ни дава сила за това.

Молитва: О, Господи, нека не забравяме колко ни обичаш и нека думите ни бъдат благи. Амин.

Мисъл за деня: „Бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас“ (Ефесяни 4:32).

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА ПОСТИГНАТ РАЗБИРАТЕЛСТВО.
Ейприл Роуланд (Мисури)

Остави коментар

Live Reply